AKTUALITY
PRE ODBORNÍKOV PODPORA VZDELÁVANIA SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU PUBLIKÁCIU ODBORNÉ PODUJATIA

Súťaž o najlepšiu publikáciu uverejnenú v impaktovanom časopise pre autorov do 40 rokov, finančná odmena. Prihlášky do súťaže zasielajte do 31. decembra príslušného kalendárneho roka členom výboru, podstatný je dátum uverejnenia článku.