Slovenská liga proti epilepsii je súčasťou Medzinárodnej ligy proti epilepsii (ILAE), ktorá má viac ako 15 000 členov vo viac ako 100 členských krajinách.


Pracoviská

Odporúčané pracoviská- zoznam a adresy pracovísk na slovensku

Odporúčaná literatúra

Odborná literatúra odporúčaná v aktívnom boji proti epilepsii

Aktuality

Informácie o nadchádzajúcich kongresoch, vzdelávacích akciách a konferencií

Napíšte nám

Vaše postrehy, pripomienky a doplňujúce informácie
slae-img2.png

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Rovnako ako ILAE, má aj naša liga za cieľ zlepšovať a šíriť povedomie o epilepsii, podporovať výskum, vzdelávanie a odborné podujatia v tejto oblasti a zlepšiť starostlivosť o pacientov, predovšetkým v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby epilepsie.

Budeme preto radi, ak sa svojimi nápadmi, skúsenosťami či akýmikoľvek inými postrehmi zapojíte do aktivít Slovenskej ligy proti epilepsii a tým podporíte nielen nás, ale predovšetkým svojich pacientov, trpiacich týmto ochorením.


Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Prezident Slovenskej ligy proti epilepsii
Doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD.
Viceprezident Slovenskej ligy proti epilepsii

Pripravované akcie

Sympózium praktickej neurológie, 12 ročník Neurológia pre prax

...

13. európsky kongres Epileptológie

...

32. Slovenský a Český neurologický zjazd

...

ILAE Europe

Activities, News, Courses, ...

ILAE newsletter

Subscribe for ILAE newsletter

Práce s tématikou epileptológie


  • Prednášky v SK
  • Prednášky v zahraničí
  • Publikácie
brain.jpg

News

EAN Epilepsy Scientific Jun 2018 Lisbon

...

The 12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)

...

Prosím kontaktujte nás cez vyplnenie kontaktného formuláru

Kontakt

II. neurologická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta

Nám. Ľ. Svobody 1

975 17 Banská Bystrica

Slovenská Republika

tel./fax.: +421 48 41 30397 

Search