Prednášky a publikácie

Prednášky v SR

Antikonceptíva v neurologickej praxi.
Donáth, V.
23. Slovenský a český neurologický zjazd a 37. Slovenské a české cerebrovaskulárne sympózium a 21. Slovenský a český epileptologický zjazd, Bratislava, 27.-29.november
Nesprávne postupy vo farmakologickej liečbe epilepsie.
Najčastejšie prístupy v manažovaní epilepsie na Slovensku.
Monoterapia levetiracetamom v liečbe epilepsie.
Interakcie antiepileptík.
Nasadzovanie antiepileptickej liečby.
Diagnostika a liečba epilepsie u detí.
Genetika epilepsií
Deficit transportu glukózy (Glut-l).
Interiktálna a iktálna EEG aktivita
Myoklónie: diagnostika a liečba
Epilepsia a ADHD

PREDNÁŠKY V ZAHRANIČÍ

Pregabalin as the first add-on therapy of partial epileptic attacks and its influence upon depression, anxiety, cognitive functions, life quality and sleep disturbances in the Slovak Republic.
Donáth, V., Lipovský, L.
14th Congress of the European Federation of Neurological Societes. Rhodes, Greece, June 27th – July 1st 2010.
Therapeutic habits and practices in treatment of epilepsy in Slovak Republic.
Prístupy k liečbe epilepsie v SR
Prístupy a postoje neurológov k liečbe epilepsie v SR
Postoje pacientov s epilepsiou v SR k svojmu ochoreniu
Therapeutic approaches to the treatment of epilepsy in Slovakia

PUBLIKÁCIE

Neprávne postupy vo farmakologickej liečbe epilepsie
DONÁTH, V.
In Neurológia pre prax. ISSN 1335-9592, 2010, roč. 11, suppl. 2, s. S12.
Prístupy k liečbe epilepsie v SR
Interakcie liek - liek u epilepsie
Pregabalín v liečbe epilepsie a jej sprievodných príznakov
Epilepsia a vodičský preukaz
Sympózium praktickej neurológie
Prístupy a postoje neurológov k liečbe epilepsie v SR - výsledky sledovania v SR
Skúsenosti s liečbou epilepsie levetiracetamom
Postoje pacientov s epilepsiou v SR
Difficulties in diagnosis of solitary and sporadic epileptic seizures
Epilepsia, cirkadiánny rytmus a zmeny v spánkovej architektúre
Diagnostika a liečba epilepsie u detí
Ťažká myoklonická epilepsia dvojčiat (Dravetovej syndróm).
Diazepam a febrilné dieťa
Epilepsia a puberta. Kazuistika juvenilnej myoklonickej epilepsie

Kontakt

II. neurologická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta

Nám. Ľ. Svobody 1

975 17 Banská Bystrica

Slovenská Republika

tel./fax.: +421 48 41 30397 

Search