Prednášky a publikácie

Prednášky v SR

Antikonceptíva v neurologickej praxi.
Donáth, V.
23. Slovenský a český neurologický zjazd a 37. Slovenské a české cerebrovaskulárne sympózium a 21. Slovenský a český epileptologický zjazd, Bratislava, 27.-29.november

PREDNÁŠKY V ZAHRANIČÍ

Pregabalin as the first add-on therapy of partial epileptic attacks and its influence upon depression, anxiety, cognitive functions, life quality and sleep disturbances in the Slovak Republic.
Donáth, V., Lipovský, L.
14th Congress of the European Federation of Neurological Societes. Rhodes, Greece, June 27th – July 1st 2010.

PUBLIKÁCIE

Neprávne postupy vo farmakologickej liečbe epilepsie
DONÁTH, V.
In Neurológia pre prax. ISSN 1335-9592, 2010, roč. 11, suppl. 2, s. S12.

Kontakt

II. neurologická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta

Nám. Ľ. Svobody 1

975 17 Banská Bystrica

Slovenská Republika

tel./fax.: +421 48 41 30397 

Search