Česť jeho  pamiatke p.doc.MUDr.Pavol.Sýkora CSc.

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

Česť pamiatke p.doc.MUDr.Pavol.Sýkora CSc.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že  po dlhej chorobe  zomrel náš kolega, viceprezident Slovenskej ligy  proti  epilepsii  p.doc.MUDr.Pavol.Sýkora CSc.
Česť jeho  pamiatke

Kontakt

II. neurologická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta

Nám. Ľ. Svobody 1

975 17 Banská Bystrica

Slovenská Republika

tel./fax.: +421 48 41 30397 

Search