EAN Epilepsy Scientific Panel Jun 2018 Lisbon

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

EAN Epilepsy Scientific Jun 2018 Lisbon

 Doc.MUDr.Vladimír Donáth z pozície prezidenta Slovenskej ligy proti epilepsii sa zúčastnil zasadanie epileptického vedeckého panelu, ktorý sa konal počas kongresu Európskej neurologickej akadémie (EAN) v Lisabone  18. júna 2018.  Vedúcim je prof. Reetta Kälviäinen z Fínska.  Ďalší účastníci  boli z Rakúska, Anglie, Nemecka, Talianska, Českej republiky, Ruskej Federácie, Ukrajiny,  Litvy, Poľska, Holandska, Belgie, Nórska a Dánska.
Odprezentovala sa správa o aktivitách panelu  v rokoch 2017 až 2018 a príspevky z problematiky epilepsie na lisabonskom kongrese. Nasledovala diskusia ako získať ďalšie návrhy k problematike epilepsie z vedeckého panelu.
Ďalšia diskusia sa týkala odborných odporučení. Diagnostické hodnotenie epilepsií súvisiacich so spánkom" spoločnej pracovnej skupiny EAN / CEA-ILAE / ESRS, ktorú koordinuje Lino Nobili, sú dokončené a návrh sa očakáva po lete. Ďalšie tri usmernenia sa pripravujú v spolupráci s ILAE-CEA:            1) Status epilepticus (vedúci ILAE-CEA) 2) Prechirurgické  vyšetrenie (vedenie ILAE-CEA) 3) Prvý epileptický záchvat (EAN). V súčasnosti sa tieto tri usmernenia nachádzajú v rôznych štádiách spracovania a ich dokončenie sa plánuje na roky 2018-2019. Diskusia o stretnutí EAN v Oslo 2019. Uzávierka zasielania návrhov vedeckému výboru EAN je 16. júla 2018.   
Vedecký panel by sa mal zaoberať  problematikou vzánych ochorení

Kontakt

II. neurologická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta

Nám. Ľ. Svobody 1

975 17 Banská Bystrica

Slovenská Republika

tel./fax.: +421 48 41 30397 

Search