Blog

Kurz epileptológie pod záštitou SLAE – základný III

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Kurz epileptológie pod záštitou SLAE – základný III

Termín:  20-21. január 2019, Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice

Všetky potrebné informácie ako aj registrácie nájdete TU

Kontakt

II. neurologická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta

Nám. Ľ. Svobody 1

975 17 Banská Bystrica

Slovenská Republika

tel./fax.: +421 48 41 30397 

Search