Blog

Sympózium praktickej neurológie, 12 ročník Neurológia pre prax

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Sympózium praktickej neurológie, 12 ročník Neurológia pre prax

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax

Odborný garant: doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

Hlavné témy:

  • Botulotoxín v neurológii
  • Cerebrovaskulárne ochorenia
  • Demencie
  • Detská neurológia
  • Epilepsia
  • Kvíz neurologických ochorení
  • Migréna
  • Röntgenológia
  • Sclerosis multiplex

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi

Podrobnejšie informácie o podujatí si môžete pozrieť TU

 

Kontakt

II. neurologická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta

Nám. Ľ. Svobody 1

975 17 Banská Bystrica

Slovenská Republika

tel./fax.: +421 48 41 30397 

Search