Blog

SLOVENSKÉ ODPORÚČANIA DIAGNOSTIKY A LIEČBY EPILEPSIE

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Návrh Slovenskej ligy proti epilepsii 2016

Predkladané odporúčania predstavujú prvý návrh. V prípade nových relevantných informácií budeme odporúčania modifikovať. Privítame a oceníme akýkoľvek odborný názor, návrh a, samozrejme, aj kritické postrehy.

Publikácia je v PDF súbore na odkaze pod:

SLOVENSKÉ ODPORÚČANIA DIAGNOSTIKY A LIEČBY EPILEPSIE

Kolektív autorov

Vladimír Donáth
Eva Feketová
Ľubomír Lipovský
Martina Martiníková
Silvia Mehešová
Pavol Sýkora
Helena Štillová
Gabriela Timárová

Editor

Vladimír Donáth

Kontakt

II. neurologická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta

Nám. Ľ. Svobody 1

975 17 Banská Bystrica

Slovenská Republika

tel./fax.: +421 48 41 30397 

Search