Blog

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Užitočná literatúra praktickým a teoretickým lekárom s neurologickým zameraním. Potrebné informácie tu nájdu neurológovia, neurochirurgovia, rehabilitačný pracovníci, psychiatri, rentgenológovia, anesteziológovia, chirurgovia, ale i teoretický neurovedci zaoberajúci sa základným výzkumom.

Kontakt

II. neurologická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta

Nám. Ľ. Svobody 1

975 17 Banská Bystrica

Slovenská Republika

tel./fax.: +421 48 41 30397 

Search